Contabilitate

SOCIETĂȚI COMERCIALE
 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității;
 • Contabilitate financiară;
 • Coordonarea contabilității conform principiilor contabilității și a tuturor prevederilor legale;
 • Întocmirea balanței, bilanțului contabil, a declarațiilor privind taxele și impozitele;
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 • Consultanță și asistență pentru emiterea, recepția, arhivarea documentelor și organizarea contabilității primare;
 • Reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice;
 • Obținerea de certificate de atestare fiscală;
 • Depunere documentație obținere cod de înregistrare în scopuri de TVA;
 • Depunere documentație obținere cod EORI;
 • Depunere documentație înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari;
 • Asistentă contabilă la sediul clientului;
 • Supervizarea activității de evidență primară de la sediul clientului;
 • Informarea periodică a conducerii asupra: situației economico-financiare a societății, a reglementărilor din domeniul fiscal și financiar-contabil și a schimbărilor legislației fiscale privitoare la activitatea societății;
 • Asistentă în elaborarea și punerea în aplicare a procedeelor contabile și a planului de conturi adaptat societății;
 • Cenzorat;
 • Certificări situații financiare;
 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț;
 • Întocmire raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi.
REFACERE CONTABILITATE
 • Dacă s-au comis greșeli, dacă informația contabilă nu reflectă realitatea, dacă tu consideri că situațiile tale sunt întocmite eronat, cabinetul meu oferă servicii de refacere a evidențelor și situațiilor contabile;
 • Refacerea balanţei de verificare;
 • Reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la organele competențe a declarațiilor rectificative pentru salariați: CAS, șomaj, sănătate și ITM);
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adăugată;
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind impozitul pe profit;
 • Analiza Financiară;

Aceste categorii de servicii sunt relativ complexe și sunt realizate la cererea clientului, ocazional , în scopul depistării unor erori , verificării activității managerilor sau găsirii unor soluții de a orienta activitatea în continuare.

Aceste analize au ca specific prelucrarea informațiilor legate de activitatea desfășurată pe o anumită perioadă și analiză comparativă a rezultatelor obținute.

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SAU LIBER PROFESIONIȘTI

Contabilitate și consultanță financiară și fiscală pentru PFA (Persoane Fizice Autorizate) și liber profesioniști ;
Serviciile noastre de contabilitate includ:

 • Servicii de contabilitate pentru PFA și liber profesioniști în partidă simplă în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Obținere adeverință de venit PFA de la ANAF;
 • Suspendare activitate PFA;
 • Lichidare PFA;
 • Înregistrare/Deregistrare ca plătitor de TVA.