Expertize extra-juridice

Expertiza constituie o noțiune care depășește și acțiunea de control, și pe aceea de verificare întrucât constituie în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce privește faptul sau faptele asupra căruia/cărora s-a efectuat expertiza.

Expertiza este prin excelentă o lucrare personală și critică, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactității formale și materiale, dar și părerea expertului asupra cauzelor și efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale.

Analiza conformității faptelor economice cu documentele aferente, precum și cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.

Evidențierea neregularităților existente în activitățile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularități precum și prezentarea unei serii de posibilități de soluționare a inadvertențelor constatate;

Controlul registrelor, conturilor și actelor justificative ale unei societăți interpretarea datelor de evidență și formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislației în vigoare.