Consultanță fiscală

Atribuțiile unui consultant fiscal sunt reglementate de OG 71/2001 modificată prin Ordonanța de urgență 53/2007 privind consultanța fiscală, cu modificări ulterioare, act normativ ce reglementează și paleta de servicii ce pot fi efectuate de un consultant fiscal.

Atribuțiile consultantului fiscal:

  • certifică declarațiile anuale ale agențiilor economici, Declarația 101, conform OG 47/2007 cu modificările ulterioare;
  • asigură servicii de asistentă privind întocmirea și depunerea declarațiilor de impunere la autoritățile competente;
  • asigură asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală; asigură asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;
  • asigură asistența privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; asigură asistența și reprezentarea în fața organelor fiscale, inclusiv în acordarea de asistentă de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;
  • acordă servicii profesionale în domeniul fiscal.

Toate activitățile mai sus prezentate sunt exclusiv îndreptățite de a fii făcute de un consultant fiscal, nefiind apanajul unor alte categorii socio-profesionale, chiar dacă activitățile descrise sunt interconectate (fiscalitate – contabilitate – audit), în plus constituie contravenție utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societății comerciale de societate de consultanță fiscală în alte condiții decât cele prevăzute OG 71/2001 privind consultanța fiscală, cu modificări ulterioare, precum și utilizarea termenilor de “consilier fiscal “ sau altora asemănătoare, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune.